Digitalt lyft 2016

Till hösten få alla ettor, tvåor och treor låna en dator för sina studier

Nyanlända - information

Skolan har utarbetat nya rutiner för mottagande av nyanlända ungdomar

Åkrahäll får bra betyg

Nybros gymnasieutbildningar får bra betyg i Skolverkets Öppna jämförelser för gymnasieskolor 2016

Nyheter från Åkrahäll

Nyheter från Nybro kommun

  • Tillsammans för ett tryggt Nybro Tillsammans för ett tryggt Nybro skapas i gemenskap. Vi vill fånga just Dina tankar, funderingar och önskemål för ökad trygghet i Nybro. Vid årsskiftet kommer [...]
  • Nybro klättrar i Näringslivsrankingen Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta [...]