Åkrahäll - Gymnasieskolan Nybro

Alva och Christian om TE: ”Väldigt givande”

Alva och Christian läser första året på Teknikprogrammet.

– Jag har alltid var intresserad av datorer och programmering, vilket jag också ägnar mycket tid åt på min fritid. När jag såg att Teknikprogrammet erbjöd en inriktning med fokus på programmering var valet enkelt. Jag ser fram emot att fördjupa mig i mitt största intresse och hoppas att det ska leda till en framtid inom den branschen, säger Christian.

– Det stod mellan Teknikprogrammet och Estetiska programmet, men med en dröm om att bli arkitekt valde jag Teknikprogrammets designinriktning. Detta program ger mig de ämnen jag behöver för att nå mitt mål. Jag har också ett stort intresse av att arbeta i CAD-program, vilket passar perfekt med inriktningen jag valt.

Varför blev det TE på Åkrahäll?

– Jag hade först tänkt välja en annan skola, men efter ett samtal med min studie- och yrkesvägledare bestämde jag mig för Åkrahäll. Det beror på att Teknikprogrammet kan vara krävande, och jag vill använda den tid jag annars skulle spenderat på pendling till att fokusera på mina studier. På Åkrahäll är klasserna mindre, så man får mer hjälp av lärarna och det finns en väldigt bra studieverkstad här också. Jag uppskattar även skolans många elevaktiviteter och dess engagemang i Erasmusprojektet, säger Alva.

– Åkrahäll är den gymnasieskola som ligger närmast mig och det tar ungefär en timme att pendla hit. Jag ville inte lägga mer tid på resor än nödvändigt, så närheten till skolan var avgörande för mitt val, säger Christian.

Vad tycker ni om programmet hittills?

– Jättebra. En höjdpunkt var när vi byggde högtalare; att vara med från första skissen till den färdiga produkten var väldigt roligt. Jag uppskattar särskilt balansen mellan teori och praktik på programmet, säger Christian.

– Det har varit väldigt givande. Vi har haft många roliga lektioner, särskilt om projektutveckling som jag tycker är intressant. Mitt intresse ligger i design och vi har diskuterat viktiga designprinciper och att arbeta i SketchUp är inte bara kul, utan även en värdefull färdighet som jag kommer ha stor nytta av i framtiden, säger Alva.

Varför ska man välja Teknikprogrammet?

– Jag tror att många väljer mellan Natur och Teknik. Den stora skillnaden, i mitt tycke, är att vi läser mer tekniska ämnen medan de har biologi och moderna språk. Under vårt första år har vi inte bara lärt oss avancerade funktioner i Word och Excel, utan även grunderna i design och teknik och hur man tar ett projekt från idéstadiet till en färdig produkt, säger Alva.

– Teknikprogrammet är bra för den som är kreativ och har ett starkt intresse för teknik. Programmet har många olika inriktningar som alla erbjuder en stor variation och täcker mycket som är viktigt i dagens digitala värld, säger Christian.

Hur går era framtidstankar?

– Efter gymnasiet planerar jag att studera spelprogrammering. Mitt drömjobb är att jobba som programmerare på Minecraft, säger Christian.

– I framtiden vill jag arbeta som arkitekt. Jag är ju intresserad av design och gillar att arbeta i CAD-program, så min plan är att plugga vidare till byggnadsarkitekt efter gymnasiet, säger Alva.