Åkrahäll - Gymnasieskolan Nybro

Temadag om ANDTS

Förra veckan arrangerade elevhälsan en lärorik och intressant temadag med fokus på ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Under dagen välkomnade vi representanter från polisen, räddningstjänsten, folktandvården samt Nybro Vikings. Deras närvaro bidrog med värdefulla perspektiv och kunskaper som uppskattades av alla närvarande.

Studiehallen fylldes snabbt av nyfikna och engagerade elever. Responsen från eleverna har varit mycket positiv, vilket understryker vikten av sådana här initiativ för att öka medvetenheten och uppmuntra till hälsosamma val.