Åkrahäll - Gymnasieskolan Nybro

Teknik­programmet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av att skapa kreativa tekniska lösningar, webbutveckling och IT-frågor. Programmet passar dig som vill bli ingenjör, programmerare, arkitekt eller jobba med andra framtidsyrken.

Teknikprogrammet ger dig kunskaper om och färdigheter i
teknik och teknisk utveckling. Du utvecklar dina kunskaper inom områdena fysik, kemi och matematik – med fokus på tekniska processer.

Du lär dig att kritiskt granska, analysera och förklara samspelet mellan teknik, människa och samhälle samt att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Du lär dig se och förstå sambanden mellan olika delar i
teknikutvecklingsprocesser och att se hela kedjan i
utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle.

Inriktningar

På inriktningen design och produktutveckling får du
kunskaper om design och utveckling av produkter. Viktiga
delar är datorstyrd design och konstruktion.

På inriktningen informations- och medieteknik får du
kunskaper om och färdigheter i programmering,
webb-utveckling och datorrelaterade ämnen.

På inriktningen teknikvetenskap får du fördjupade kunskaper om mekanik, hydraulik, ellära, matematik och fysik.

Teknikprogrammet passar dig som

  • är intresserad av teknik, programmering och design
  • är intresserad av problemlösning och produktutveckling inom området teknik och IT
  • vill läsa vidare på högskola eller universitet
  • vill bli civilingenjör, arkitekt eller tekniker.

Kontakta oss

Susanne är rektor för gymnasieprogrammen: El- och Energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet Finsnickeri (HVF), Hantverksprogrammet Glashantverk (HVG), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Natur- och Teknikprogrammen (NA) och (TE). Susanne ansvarar även för El och träutbildningen på Nybro Vuxenutbildning.

Susanne Carlsson

Rektor EE, HVF, HVG, NA, SA, TE.
Telefon: 0481-455 97.
E-post: susanne.carlsson@nybro.se.