Åkrahäll - Gymnasieskolan Nybro

”Jag valde Åkrahäll för att…”

De senaste åren har intresset för Åkrahällskolan ökat kraftigt. I höst har vi välkomnat cirka 180 nya elever i årskurs 1, vilket är en ökning med 40 elever jämfört med föregående läsår.

l filmen delar elever från årskurs 1 och 2 med sig av varför de valde gymnasieskolan i Nybro. De berättar om allt från skolans bra rykte och den härliga gemenskapen till våra engagerade lärare och den trygga studiemiljön som viktiga faktorer bakom deras val.