Åkrahäll - Gymnasieskolan Nybro

Humsam på studiebesök i Köpenhamn

Tidigare i april åkte elever i EK21 och SA21som läser Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering till Köpenhamn i tre dagar.

Under de tre dagarna hann de med allt från rundvandring i Christiania, Tårnet, Folketinget och Black Diamond (Kungliga biblioteket) till Köpenhamns byret (domstol) och självklart Tivoli.