Digitalt lyft 2016

Till hösten få alla ettor, tvåor och treor låna en dator för sina studier

Nyanlända - information

Skolan har utarbetat nya rutiner för mottagande av nyanlända ungdomar

Åkrahäll får bra betyg

Nybros gymnasieutbildningar får bra betyg i Skolverkets Öppna jämförelser för gymnasieskolor 2016. Torsdagen den 29 september firar vi vår aduktiga elever med efterätt.

Nyheter från Åkrahäll

Nyheter från Nybro kommun

  • GLASRIKET ÄR HETARE ÄN NÅGONSIN Sommaren 2016 har inneburit en rekordsäsong för turistnäringen i Glasriket. Samarbete och samverkan mellan aktörer är en framgångsfaktor som ska fortsätta att utvecklas. Besöksnäringen är [...]
  • Byggnadspriset Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller förening som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybro kommuns moderna kulturarv genom uppförandet [...]