Behörighet för vidare studier

För dig som går ett högskoleförberedande program:

För att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola måste du ha en examen från ett högskoleförberedande program.

För dig som går ett yrkesprogram;

För att få behörighet till yrkeshögskola måste du ha en yrkesexamen
För att få grundläggande behörighet till högskola måste du ha en yrkesexamen samt att du valt att läsa och fått lägst betyget godkänt (E) i svenska 2 och 3 (alternativt som andraspråk) samt engelska 6

Särskild behörighet för högre studier:

Många högre utbildningar kräver att man har specifika förkunskaper. Detta kallas för särskild behörighet. Den ser olika ut beroende på vilken högre utbildning du söker. Hitta vad som krävs för den utbildning som du är intresserad av:

Gällande universitet och högskolor  studera.nu 
Gällande Yrkeshögskola  www.yrkeshogskolan.se 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 533 - kategori: 57

Studie- och yrkesvägledning

  Behörighet för vidare studier

För dig som går ett högskoleförberedande program: För att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola måste du ha en [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]