Åkrahällskolans Blanketter

Här hittar du blanketter för Åkrahällskolans verksamhet.

För  inackorderingstillägg, färdbevis och modermålsstöd se nybro.se

För  försäkringar, skador se nybro.se

 För Arbetsplatsförlagt lärande, apl, finns en del broschyrer och blanketter 

  Ledighet

  Prövningsblankett

  Blankett specialkostintyg elev-barn

Individuellt val, läsår 2022-23

 Valinformation – 22/23

 Broschyr: Individuella val Beskrivning av kurser 22/23

Årskurs 1 – valbara kurser:
Blanketterna fylls i digitalt och mejlas till  ellen.frimodig@nybro.se.

  Valblankett – El- och Energiprogrammet

  Valblankett – Ekonomiprogrammet

  Valblankett – Fordons- och Transportprogrammet

  Valblankett – Hantverksprogrammet Finsnickeri

  Valblankett – Naturvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Samhällsvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Teknikprogrammet

  Valblankett – Vård- och Omsorgsprogrammet

Skola24:

  Aktivera konto i Skola 24

  Manual föräldrarinloggning Skola 24

  Föraldrainlogg

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 341 - kategori: 57

Studie- och yrkesvägledning

  Behörighet för vidare studier

För dig som går ett högskoleförberedande program: För att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola måste du ha en [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]