Åkrahällskolans Blanketter

Här hittar du blanketter för Åkrahällskolans verksamhet.

För  inackorderingstillägg, färdbevis och modermålsstöd se nybro.se

För  försäkringar, skador se nybro.se

 För Arbetsplatsförlagt lärande, apl, finns en del broschyrer och blanketter 

  Ledighet – PDF (400 kB)

  Prövningsblankett – PDF (151 KB)

  specialkostintyg-elev-barn – PDF (316 KB)

  Individuella val Beskrivning av kurser 20-21 – PDF (1 MB)

  Valblanketter program 2020-2021 – PDF (957 KB)

Skola24:

  Aktivera konto i Skola 24 – PDF (110 kB)

  Manual föräldrarinloggning Skola 24 – PDF (91 kB)

  foraldrainlogg – PDF (19 kB)

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 341 - kategori: 57

Studie- och yrkesvägledning

  Behörighet för vidare studier

För dig som går ett högskoleförberedande program: För att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola måste du ha en [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]