Åkrahällskolans Blanketter

Här hittar du blanketter för Åkrahällskolans verksamhet.

För  inackorderingstillägg, färdbevis och modermålsstöd se nybro.se

För  försäkringar, skador se nybro.se

 För Arbetsplatsförlagt lärande, apl, finns en del broschyrer och blanketter 

  Ledighet – PDF (400 kB)

  Prövningsblankett – PDF (153 KB)

  Blankett specialkostintyg elev-barn – PDF (495 KB)

  Valinformation_21-22 – PDF (416 KB)

  Individuella val Beskrivning av kurser 21-22 – PDF (1 MB)

Årskurs 1 – valbara kurser:
Blanketterna fylls i digitalt och mejlas till  ellen.frimodig@nybro.se.

  Valblankett – El- och Energiprogrammet

  Valblankett – Ekonomiprogrammet

  Valblankett – Fordons- och Transportprogrammet

  Valblankett – Handels- och Administrationsprogrammet

  Valblankett – Hantverksprogrammet Finsnickeri

  Valblankett – Hantverksprogrammet Glashantverk

  Valblankett – Naturvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Samhällsvetenskapsprogrammet

  Valblankett – Teknikprogrammet

  Valblankett – Vård- och Omsorgsprogrammet, år 1

  Valblankett – Vård- och Omsorgsprogrammet, år 2

Skola24:

  Aktivera konto i Skola 24 – PDF (110 kB)

  Manual föräldrarinloggning Skola 24 – PDF (91 kB)

  foraldrainlogg – PDF (19 kB)

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 341 - kategori: 57

Studie- och yrkesvägledning

  Behörighet för vidare studier

För dig som går ett högskoleförberedande program: För att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola måste du ha en [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]