Åkrahäll februari

Rökfritt skolområde

Skolområden är i Sverige enligt Tobakslagen rökfria områden. Det gäller alla personer som vistas inom området under alla tider.  Till skolområdet hör: Elev-, cykel-, lärarparkeringen, området kring Tekniska skolan, Riksglasskolan i Pukeberg, området kring Transportskolan och idrottsområdet. Rökförbudet gäller även e-cigaretter. Du som röker, oavsett om du är elev, personal eller besökare, var vänlig respektera dessa gränser. Rökfritt gäller på  alla skolområden.

Rökning förbjuden

Plan över området kring huvudbyggnaden, idrottsplatsen och Tekniska skolan där rökförbud råder – alltid.

Hänvisning till

  Drogpolicy 2015 – PDF (335 kB),

  Utdrag ur Drogpolicy på engelska – PDF (656 kB)

  Utdrag ur Drogpolicy 2016, albanska – PDF (147 kB)

  Utdrag ur Drogpolicy 2016, arabiska – PDF (352 kB)

  Utdrag ur Drogpolicy 2016, Bosniska – PDF (122 kB)

  Utdrag ur Drogpolicy 2016, persiska – PDF (39 kB)

  Utdrag ur Drogpolicy 2016, somaliska – PDF (225 kB)

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 148 - kategori: 39

Studerande

  ANDT-regler för Åkrahällskolan

Åkrahällskolans ANDT-regler har i första hand, för avsikt att stärka individer med anknytning till skolan att avstå från Alkohol, Narkotika, [...]

 Elevengagemang

Här hittar du all information om: Elevengagemang (kategori).

 Elevhälsan

Här hittar du all information om: Elevhälsan (kategori).

  Elevrådet på Åkrahäll

Elevrådet på Åkrahäll arbetar för att elevernas tid på skolan ska bli så minnesvärd som möjligt. Det främsta syftet med [...]

 Valbara kurser

Här hittar du all information om: Valbara kurser (kategori).