Erasmus+ vid Åkrahäll

Erasmus+

Under läsåret 2016-2017 fortsätter vi det internationella utbytet i skolans EU-projekt. Följande utbyten äger nu rum:

  • Nederländerna: 2-7 oktober 2016
  • Schweiz: 20-26 januari 2017
  • Grekland: 17-23 mars 2017

Vi må vara en skola i en liten stad men med start läsåret 2015-2016 har elever fått möjlighet att delta i ett EUfinansierat projekt, Erasmus+, tillsammans med elever och lärare från Manchester i England, Kreta i Grekland, Roermond i Nederländerna samt elever från Schweiz. Första elevutbytet ägde rum i Nybro en vintervecka, den 21 -27 januari 2016.

Elever i Erasmus+ teamet 2016-2017

Titeln för projektet som sträcker sig över två år är”  European backpack– a comprehensive young person`s active guide to work and citizenship in 21th Century Europe” och kommer att innehålla praktiska projekt rörande alltifrån integration, sociala problem till möjligheter att studera och arbeta utomlands. Elever och lärare från dessa länder kommer att resa, arbeta och dela erfarenheter tillsammans.

Med hopp om nya erfarenheter, lärdomar och många skratt.

 

Ansvariga lärare: Eike, Anita, Henric, Johan, Emma och Moa

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 581 - kategori: 60

Internationellt

  Internationellt utbyte

Åkrahäll har under lång tid deltagit i olika internationella projekt.. Aktuellt är deltagande i ett nytt Erasmusprojekt tillsammans med skolor från Nederländerna, Schweiz, Portugal, Grekland och Storbritannien.

  Besök i Nederländerna

Nu är elever och lärare på besök i den nederländska staden Roermond. Vanlig nederländsk vardag och skola varvas med spännande [...]

  Tysklandsutbyte 2017

Våren 2017 har vi ett elevutbyte med vår tyska vänskola i Gross-Gerau, Åkrahälls utbyteselever ser nu fram emot sina tyska vänners besök.

  Utbyte med Tyskland

Den 13 mars reste tjugo elever på språk- och kulturutbyte till Gross-Gerau i närheten av Frankfurt am Main, Tyskland.