Internationellt utbyte

För att kunna erbjuda dig spännande och lärorika språkutbyten, jobbar vi på Åkrahäll för att skapa nya kontakter med skolor och elever i andra länder. Vi har under flera år haft Erasmusprojekt och samarbete med flera skolor i Europa.

Utbyte med andra länder

Vi har sedan många år haft utbyte i olika former. Det handlar både om kulturutbyten och språkutbyten. Grupper av elever och medföljande lärare gästar olika skolor där eleverna inkvarteras i familjer, deltar i undervisningen på skolan, gör utflykter och tränar på att tala landets språk. Därefter är det vår tur att ta hand om de utländska gästerna.

Vinster med utbyten

Vinsterna med våra språkutbyten är flera. Du får öva dig i att tala andra språk, men också öva dig i att göra jämförelser mellan Sverige och andra länder. Dessutom lär du dig att stå på egna ben i en främmande miljö. Dina kunskaper och din förståelse för andra länder och kulturer ökar och ditt självförtroende får en rejäl skjuts uppåt.

Målen med vårt internationella arbete

* Kostnaden för deltagande i internationellt utbyte ska vara sådan att alla elever har förutsättningar att delta.* Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven öka sin kunskap om och förståelse för andra kulturer.
* Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven utvidga sina språkkunskaper.
* Genom att delta i internationellt utbyte ska den enskilda eleven förberedas för ett studie-, arbets- och privatliv i en allt mer globaliserad värld.

Det här vill skolan med internationaliseringsarbetet:

  •  Eleven ska öka sin kunskap om och förståelse för andra kulturer
  •  Eleven ska få språkkunskaper
  •  Eleven förberedas för ett studie-, arbets- och privatliv i en alltmer globaliserad värld.
  • Personal kan utveckla sin kompetens

Åkrahälls Lokala styrelse antog en plan  i april 2015:  Internationaliseringsplan 2015 – PDF (511 kB)

Några länkar för dig som vill ut i världen:

 Erasmus+

 Kumulus

 Internationella programkontoret

 eTwinning

 Myndigheten  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf

sprak

 

 

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 275 - kategori: 60

Internationellt

  Internationellt utbyte

Åkrahäll har under lång tid deltagit i olika internationella projekt.. Aktuellt är deltagande i ett nytt Erasmusprojekt tillsammans med skolor från Nederländerna, Schweiz, Portugal, Grekland och Storbritannien.

  Besök i Nederländerna

Nu är elever och lärare på besök i den nederländska staden Roermond. Vanlig nederländsk vardag och skola varvas med spännande [...]

  Tysklandsutbyte 2017

Våren 2017 har vi ett elevutbyte med vår tyska vänskola i Gross-Gerau, Åkrahälls utbyteselever ser nu fram emot sina tyska vänners besök.

  Utbyte med Tyskland

Den 13 mars reste tjugo elever på språk- och kulturutbyte till Gross-Gerau i närheten av Frankfurt am Main, Tyskland.