STUDIEVERKSTAD

Måndag – fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208

Nu finns det en studieverkstad  där du som kan jobba med dina studier i lugn och ro. Där finns pedagogisk personal att tillgå. Att utnyttja håltimmar till studier gör att du får mer tid över till annat efter skoldagens slut.

Vill du ha/behöver mer stöd eller tid än den ordinarie undervisningen är detta ett ypperligt tillfälle att utnyttja. På gymnasiet har man sällan läxor från dag till dag men däremot inlämningar och kunskapsmål som ska nås inom en viss tid så det gäller att vara på banan hela tiden.

Det kan även tänkas att du behöver extra stöttning eller få sitta och jobba enskilt under pågående lektionstid – den möjligheten finns också. Dessa tillfällen kommuniceras via undervisande lärare och ansvarig i studieverkstaden.

Du tar med dig eget material att arbeta med.

Riskerar du att inte nå målen kan du bli schemalagd i studieverkstaden och då är det närvaro som gäller. Annars är studieverkstaden helt frivillig och till för alla elever på nationella program oavsett vilken betygsnivå man strävar mot.

Utöver denna finns speciallärare och specialundervisning i matematik att tillgå – se Elevhälsan.

Väl mött

Anja, Eias, Annika och  Kerstin

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 1444 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kuratorerna Ulrika Andersson, Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Hos oss, studie- och yrkesvägledare kan du få [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som kan jobba med dina [...]