Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll.

Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. En av oss arbetar på IM-programmen och en på de nationella programmen. Hos oss, studie- och yrkesvägledare kan du få vägledning och information om utbildningar, yrken och den aktuella arbetsmarknaden.

Välkommen att boka tid om du…

  • vill diskutera din framtid
  • har svårt för att bestämma dig
  • inte vet vad du vill
  • är orolig för om du ska klara dina pågående studier
  • inte trivs på ditt program
  • vill ha hjälp när du ska göra dina kursval i gymnasiet
  • är osäker på vad som krävs när du ska söka en utbildning eller ett arbete efter gymnasiet

Enklaste sättet att boka tid är att kontakta oss via e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Studie- och yrkesvägledning

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 206 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Information från elevhälsan

Åkrahällskolan har gått över till distansundervisning i syfte att häva smittspridningen av corona (Covid-19). Distansundervisningen kommer att ställa höga krav [...]

  Kurator

Hos kurator, Anna Bramming och Anna Wadsten, kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som elev på nationella program [...]