Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan

På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst i svenska och engelska. Kerstin undervisar främst i matematik. Anneli Marceteau undervisar på Introduktionsprogrammen. Vi ansvarar för att se till att du får den hjälp och stöd du behöver under din gymnasietid.

Extra stöd och hjälp hos oss sätts oftast in utanför ditt ordinarie schema och observera att vi finns till för ALLA som behöver vårt stöd oavsett om det finns diagnoser eller inte.

Vi stöttar alla som behöver vårt stöd oavsett betygsnivå, det vill säga att du kan sträva mot höga betyg och ändå behöva våra insatser.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Specialundervisning

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 205 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Information från elevhälsan

Åkrahällskolan har gått över till distansundervisning i syfte att häva smittspridningen av corona (Covid-19). Distansundervisningen kommer att ställa höga krav [...]

  Kurator

Hos kurator, Anna Bramming och Anna Wadsten, kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som elev på nationella program [...]