Specialpedagog – Kontakt

Johanna och Annika är specialpedagoger och tillhör skolans elevhälsa.

Specialpedagogen arbetar tillsammans med undervisande lärare och övrig elevhälsa för att studiesituationen ska fungera så bra som möjligt för eleverna på Åkrahällskolan. Specialpedagogen arbetar för att skolan ska upplevas hanterbar, begriplig och meningsfull och för att lärmiljön ska vara tillgänglig för alla elever

Johanna Johansson
Specialpedagog
Telefon: 0481-455 31 / sms: 070-354 89 68.
E-post:  johanna.c.johansson@nybro.se.

 

Annika Myrbäck
Specialpedagog
Telefon: 0481-45552
E-post:  Annika.Myrback@nybro.se.

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 1054 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kuratorerna Ulrika Andersson, Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Hos oss, studie- och yrkesvägledare kan du få [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som kan jobba med dina [...]