Skolsköterska

Skolsköterska
Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som skolsköterska arbetar man med helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 på gymnasiet ett hälsobesök tillsammans med skolsköterskan. Du som elev får kontrollera din vikt, längd, rygg och syn samt prata om din hälsa. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som du som elev fyller i enskilt. Frågorna berör levnadsvanor och omfattar bland annat mat, motion, sömnvanor samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.
Målet är att finnas för dig här under gymnasietiden, hjälpa till att ha en bra hälsa för att underlätta dina studier. Elevhälsans medicinska insats har tystnadsplikt.

Jag har lite olika tider på öppen mottagning.
– Se tavlan när jag är på plats, Välkommen !

Jag hjälper dig som går i gymnasiet med: Enklare sjukvård, bedömningar, kontakter med andra enheter, Ungdomsmottagning , BUP med flera, råd om hälsa, råd om livsstil med mera.

  • För bokning av tid till skolsköterskan : sms:a till mobil 070-250 04 39
  • Skolläkare. Skolläkaren, Axel Widigs, kan bokas genom skolsköterskan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skolsköterska

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 203 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kuratorerna Ulrika Andersson, Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som kan jobba med dina [...]