Skolsköterska

Skolsköterska
Till mig, Ann-Sofie Bäckström – kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som skolsköterska arbetar man med helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 Gymnasiet ett hälsobesök tillsammans med skolsköterskan. Du som elev får kontrollera din vikt, längd, rygg och syn samt prata om din hälsa. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som du som elev fyller i enskilt. Frågorna berör levnadsvanor och omfattar bland annat mat – motion – sömnvanor samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.
Målet är att finnas för dig här under gymnasietiden, hjälpa till att ha en bra hälsa för att underlätta dina studier. Skolhälsovården har tystnadsplikt.

Jag har lite olika tider på öppen mottagning och har bokade besök under hela dagar.
– Se tavlan när jag är på plats, Välkommen !

Jag hjälper dig som går i gymnasiet med: Enklare sjukvård, bedömningar, kontakter med andra enheter, Ungdomsmottagning , BUP med flera, råd om hälsa, råd om livsstil med mera.
Knacka på om det är akut t ex värktablett, akuta symtom.

  • Boka tid : SMS:a på tel 070-25 00 439
  • Alla elever årskurs 1 erbjuds hälsobesök, där ingår kontroll (frivilligt) längd + vikt, hälsosamtal samt eventuell synkontroll.
  • Skolläkare. Skolläkaren, Niklas Anderberg, arbetar i kommunen en dag per vecka. Tid för besök bokas genom skolsköterskan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skolsköterska

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 203 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kurator, Johan Ekelund (GY) eller Ulrika Andersson (IM) kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström - kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. [...]

  Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]