Kurator

Hos kurator, Johan Ekelund (GY) och Ulrika Andersson (IM), kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor. Det kan vara att du oroar dig över dina studier, kamratrelationer eller andra personliga bekymmer. Inga problem eller funderingar är för små eller oviktiga. Ibland kan det vara skönt att prata med en neutral personal som har tid att lyssna, vara ”ett bollplank” och stötta i det som du upplever är svårt.

Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift. Det kan vara allt från att jobba med hela klasser, konflikthantering och gruppsamtal till enskilda samtal med elever. När det finns behov hjälper kuratorn till att förmedla kontakt med exempelvis ungdomsmottagningen, Socialtjänsten eller BUP (barn och ungdomspsykiatriska mottagningen).

Målsättningen är att du ska må bra och att du ska få rätt förutsättningar för att klara studierna så att du kan lyckas med dina studier.

Enklaste sättet att nå oss är att maila eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. Johan Ekelund finns på syv- och kuratorsexpeditionen. Ulrika Johansson har sitt arbetsrum i A-12B.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kurator

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 204 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kurator, Johan Ekelund (GY) eller Ulrika Andersson (IM) kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström - kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. [...]

  Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]