Information från elevhälsan

Åkrahällskolan har gått över till distansundervisning i syfte att häva smittspridningen av corona (Covid-19).

Distansundervisningen kommer att ställa höga krav på dig som elev. Vi har inte tagit ledigt utan studierna fortsätter och du måste nu ta ett extra stort ansvar för dina egna studier så att du kan uppnå mål och godkända betyg.

Elevhälsan finns för dig

Vi vet att många av er är oroliga för hur det ska gå med studierna. Är det något som ni funderar på? – stort som litet, så hör av er till någon av oss. Vi kan inte lösa allt men mycket kan vi hjälpa till med. Elevhälsan på Åkrahäll består av olika professioner och vårt arbete kommer att fortsätta även när vi har gått över till distansundervisning. Elevhälsan finns för att stötta dig, både elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta elevhälsan.

Viktiga tips

•        Håll koll på information som läggs ut på It’s Learning och mejl.
•        Ordna en arbetsplats hemma. Har du en låda eller hylla som kan vara ditt tillfälliga elevskåp? Har du ett bord som kan fungera som din skolbänk, så att dator och skolmaterial kan användas på ett bra sätt?
•        Håll samma rutiner som vanligt, gå upp i tid på morgonen och lägg dig i tid på kvällen. Att förskjuta dygnet kommer inte att främja koncentrationen och undervisningen.
•        Gör en planering med kryssrutor så du får en strategi för hur du ska arbeta under skoldagen. Se till att ha planeringen för nästa dag klar innan du går och lägger dig. Chansen är betydligt större att lyckas om en planering finns.
•        Om det är något som du inte förstår i en skoluppgift – ta genast kontakt med undervisande lärare eller mentor.
•        Involvera dina föräldrar, visa hur ni jobbar och vilka uppgifter du har fått av lärarna.
•        Blir du sjuk så ska du meddela det till din klassföreståndare som vanligt.

Kontakta skolan när du behöver

Även om undervisningen bedrivs på distans så kommer skolan inte att vara stängd. Personal finns på plats om du behöver hämta något på skolan eller vill prata med någon från elevhälsan, administrationen, besöka biblioteket eller träffa lärare eller rektor. Du måste dock mejla eller ringa i förväg så att vi kan boka en tid och bestämma hur vi ska ses, om det är på plats på skolan, via telefon eller Skype.

Vänliga hälsningar
Elevhälsan på Åkrahäll

Behöver du någon att prata med, oavsett om det handlar om studierna, mat, mående, stress, framtidsplaner eller annat, så hör av dig till någon av oss.

Kurator IM – Ulrika Andersson,  ulrika.andersson@nybro.se, 070 972 53 86
Specialpedagog IM – Anneli Marceteau,  anneli.marceteau@nybro.se, 0481-45531
Studie- och yrkesvägledare IM – Anna Adolfsson,  anna.m.adolfsson@nybro.se, 0481-45550
Kurator GY– Johan Ekelund,  johan.ekelund@nybro.se, 073 032 13 60
Studie- och yrkesvägledare GY – Martina Holmsten,  martina.holmsten@nybro.se, 0481-45558
Specialpedagog GY – Annika Myrbäck,  annika.myrbäck@nybro.se, 0481-45553
Skolsköterska – Liza Almroth,  liza.almroth@nybro.se, 070 250 04 39
Ungdomscoach – Anna Bramming,  anna.bramming@nybro.se, 072 599 02 30
Administratör – Ulrika Magnusson,  ulrika.magnusson@nybro.se, 0481-454 49.

Webbredaktör: martinpersson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 3572 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Information från elevhälsan

Åkrahällskolan har gått över till distansundervisning i syfte att häva smittspridningen av corona (Covid-19). Distansundervisningen kommer att ställa höga krav [...]

  Kurator

Hos kurator, Anna Bramming och Anna Wadsten, kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Specialundervisning

Vi är tre speciallärare/specialpdagoger på skolan På de nationella programmen så finns Annika Myrbäck och Kerstin Johansson. Annika undervisar främst [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Vi är två studie- och yrkesvägledare på Åkrahällskolan. [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som elev på nationella program [...]