Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål

Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig trygg. Målet är också att du får det stöd du behöver för att dina år på gymnasiet skall upplevas som meningsfulla.

Behov av stöd?

Har du behov av stöd eller hjälp under din tid på Åkrahäll? Tveka inte, kontakta någon av oss i Elevhälsan.

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 202 - kategori: 64

Elevhälsan

  Elevhälsan på Åkrahällskolan

Elevhälsans mål Vår målsättning är att utifrån våra olika kompetenser verka för att du som elev på Åkrahällskolan känner dig [...]

  Kurator

Hos kuratorerna Ulrika Andersson, Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska

Skolsköterska Till mig, Ann-Sofie Bäckström, kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Som [...]

  Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på Åkrahäll. Hos oss, studie- och yrkesvägledare kan du få [...]

  STUDIEVERKSTAD

Måndag - fredag klockan 08:00-15:00 i sal 208 Nu finns det en studieverkstad där du som kan jobba med dina [...]