Lokal styrelse presenterar sig vid en show för Årskurs 8 maj 2016

Lokal styrelse – kontakt

Du kan kontakta Lokal styrelse genom

e-post:  ls.akrahall@edu.nybro.se

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 592 - kategori: 61

Elevengagemang

  Elevinflytande

På Åkrahäll finns många möjligheter för elever att engagera sig i olika intressegrupper. Här finns elevrådet, Lokal styrelse, matrådet, biblioteksrådet, [...]

  Kultur

Trots att Åkrahäll är en liten skola erbjuder den eleverna stora möjligheter att testa olika förmågor. Inom kultur finns ensembleverksamhet, [...]

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

  Elevrådsstyrelsen 2021/22

Här är Åkrahälls elevrådsstyrelse, läsåret 2021/22! 😍 På bilden syns Lukas Sjöö (ordförande), Elin Kallenberg (vice ordförande), Ellen Sturesson (kassör), [...]

 Kultur

Här hittar du all information om: Kultur (kategori).