Entreprenörskap

På Åkrahäll har vi en lång tradition av att elever lär och prövar eget företagande. I gymnasiereformen från 2011 är betoningen på entreprenörskap stark.  I vissa program ingår entreprenörskap bland de obligatoriska ämnen, i andra program har eleven möjlighet att aktivt välja kursen entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap innebär ofta att starta ett Ungt företagande, UF-företag, under gymnasietiden. På skolan startas varje år ett stort antal företag i de mest skilda branscher. Förutom att få kunskap om företagande, tränas tron på den egna förmågan, kreativitet och eget ansvar.

 2018-2019 – SM-GULD! Åkrahällskolans Josef Oskarsson vann SM-guld i kategorin Årets hantverkare.

 2018-2019 – Bildextra från SM i Ung Företagsamhet.

 2018-2019 års UF-företag.

 2018-2019 – Bildextra från UF-mässan i Kalmar.

 2016-2017 års UF-företag.

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 174 - kategori: 61

Elevengagemang

  Elevinflytande

På Åkrahäll finns många möjligheter för elever att engagera sig i olika intressegrupper. Här finns elevrådet, Lokal styrelse, matrådet, biblioteksrådet, [...]

  Kultur

Trots att Åkrahäll är en liten skola erbjuder den eleverna stora möjligheter att testa olika förmågor. Inom kultur finns ensembleverksamhet, [...]

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

 Kultur

Här hittar du all information om: Kultur (kategori).