Grill ute med elever och lärare

Elevinflytande

På Åkrahäll finns många möjligheter för elever att engagera sig i olika intressegrupper.

Här finns  elevrådet,  Lokal styrelse, matrådet, biblioteksrådet, olika klassråd,  Idrottsföreningen ÅIF eller olika programstyrelser. Att delta i olika forum ger insikter och kunskaper som är viktiga för fortsatt utveckling av vårt demokratiska samhälle, för inflytande och ansvar för fria människor.

 Regionförbundets LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

 Nybro kommuns ungdomsråd

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 314 - kategori: 61

Elevengagemang

  Elevinflytande

På Åkrahäll finns många möjligheter för elever att engagera sig i olika intressegrupper. Här finns elevrådet, Lokal styrelse, matrådet, biblioteksrådet, [...]

  Kultur

Trots att Åkrahäll är en liten skola erbjuder den eleverna stora möjligheter att testa olika förmågor. Inom kultur finns ensembleverksamhet, [...]

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

  Elevrådsstyrelsen 2021/22

Här är Åkrahälls elevrådsstyrelse, läsåret 2021/22! 😍 På bilden syns Lukas Sjöö (ordförande), Elin Kallenberg (vice ordförande), Ellen Sturesson (kassör), [...]

 Kultur

Här hittar du all information om: Kultur (kategori).