ANDT-regler för Åkrahällskolan

Åkrahällskolans ANDT-regler har i första hand, för avsikt att stärka individer med anknytning till skolan att avstå från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Ett preventivt anslag där information, utbildning, drogtester och inte minst kärlek och ramar utgör viktiga byggstenar.

  • Dessa regler samt handlingsplan presenteras för elever och vårdnadshavare vid skolstart.
  • Dessa regler kring ANDT finns på gymnasieskolans hemsida.
  • Alkohol- och drogvanor diskuteras i undervisningen.
  • Elevers frånvaro uppmärksammas och följs upp.
  • Tobaksrökning och nyttjande av e-cigaretter är förbjuden på hela skolområdet
  • Det är förbjudet att upplåta, förvara eller vara påverkad av alkohol eller droger på skolan.
  • Drogsymboler accepteras inte inom skolans område.
  • När elev disponerar ett av skolans skåp eller utrymmen kan skolan undersöka skåpet/utrymmet om man misstänker att droger, alkohol eller annat otillåtet förvaras i skåpet.
  • Skolan samarbetar med bland annat socialtjänsten och polisen. Skolan kan komma att använda sökhundar vid särskilda tillfällen.
  • Utifrån arbetsmiljöskäl och i vår strävan efter en narkotikafri skola, med ett tryggt skolklimat och goda studieförutsättningar, kan skolan genomföra drogtest på undervisningsgrupper. Testerna är frivilliga men kan vara en förutsättning för att elev ska kunna delta vid riskfyllda utbildningsmoment eller praktik.

Dessa regler är framtagna i samarbete mellan elever och personal på Åkrahällskolan i Nybro. Aktualiseras årligen (rev maj 2019/J.E)

Information på andra språk:

  Arabiska – PDF (386 KB)

  Dari – PDF (334 KB)

  Engelska – PDF (220 KB)

  Pashto – PDF (350 KB)

  Somali – PDF (217 KB)

  Tingrinya – PDF (337 KB)

Webbredaktör: Martin Persson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 2062 - kategori: 39

Studerande

  ANDT-regler för Åkrahällskolan

Åkrahällskolans ANDT-regler har i första hand, för avsikt att stärka individer med anknytning till skolan att avstå från Alkohol, Narkotika, [...]

 Elevengagemang

Här hittar du all information om: Elevengagemang (kategori).

 Elevhälsan

Här hittar du all information om: Elevhälsan (kategori).

  Elevrådet på Åkrahäll

Elevrådet på Åkrahäll arbetar för att elevernas tid på skolan ska bli så minnesvärd som möjligt. Det främsta syftet med [...]

 Valbara kurser

Här hittar du all information om: Valbara kurser (kategori).