Behörig till gymnasiet

Yrkesprogram

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen.

Totalt behöver du ha godkänt i minsta åtta ämnen.

Högskoleförberedande program

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen.

Humanistiska, Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet kräver att du har godkänt betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet kräver godkänt betyg i biologi, fysik och kemi.

Totalt behöver du ha godkänt i minst tolv ämnen oavsett vilket högskoleprogram du söker till.

Introduktionsprogrammen

Det finns fyra alternativa studievägar för elever som inte uppnått behörighet till nationellt program. De fyra programmen är:

  • IMPRO: programinriktat val
  • IMSPR: språkintroduktion
  • IMYRK: yrkesintroduktion
  • IMIND: individuellt alternativ

Du är endast behörig till ett introduktionsprogram om du är obehörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Programinriktat val, IMPRO

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

De preliminärt avsatta platserna kommer att fördelas till sökande om de inte tas i anspråk av behöriga sökande till det aktuella nationella programmet. det vill säga i mån av plats på programmet. Eventuellt urval kommer att ske på sökandes meritvärde.

Du är behörig att söka detta alternativ om du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller i matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt tre andra ämnen

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 538 - kategori: 55

Behörighet till gymnasiet