Behörighet till gymnasiet

  Börja på Åkrahäll i höst!

Den 21 augusti hälsar skolans personal de nya ettorna välkomna. Föräldramöte på tordagskvällen 24 augusti för ettornas vårdnadshavare.

Id: kategori: 55