Ansöka till Åkrahällskolan

Du gör din ansökan i valmodulen Dexter med hjälp av din studie- och yrkesvägledare. För att få delta i en central antagning måste ansökan göras senast under våren det år du fyller 19 år. Fram till den 15 september är det gymnasieantagningen i Kalmar som sköter Åkrahälls antagning. Efter den 15 september är det rektor på mottagande skola som avgör om en elev ska få börja.

Om det gäller ett byte under pågående utbildning så tar du hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ansöka till Åkrahällskolan

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 1413 - kategori: 56

Söka till Åkrahäll