Åkrahälls historia

2017 är det femtio år sedan bygget av Åkrahäll startade 1967.

Före 1969 låg gymnasiet i Nybro kommun i nuvarande Paradisskolan. Där fanns tidigare även realskola, allmänt läroverk. Vissa yrkesutbildningar fanns på nuvarande Åkrahällområdet, t.ex. kortare kurser i hemvårdnad, svetsning. De ägde rum i Yrkesskolan, som numera kallas Tekniska skolan.

Den nuvarande huvudbyggnaden började byggas under 1967 och var inflyttningsklar till höstterminen 1969. Byggnaden uppfördes för att också kunna fungera som beredskapssjukhus i händelse av krig, vilket förklarar den stora parkeringen och att skolan ser ut som den gör invändigt, med effektiva korridorer och salar.
Läs historien om när skolan byggdes

  När skolan byggdes – PDF (1 MB)

Under 1990-talet gjordes arbeten på lokalerna i flera omgångar – matsalsbyggnaden byggdes om, nuvarande cafeterian byggdes och man målade om såväl in- som utvändigt. 2014 skedde ytterligare en ommålning av korridorer i huvudbyggnaden.

En anlagd brand i november 2016 har gjort att under 2017 har kemisalar och arbetsrum fått byggas om.

Glasutbildningen ägde från början rum i inhyrda lokaler på Orrefors glasbruk. 1979 byggdes dock en särskild glasskola i anknytning till bruket. Man har inhyst många vuxenelever och gymnasieelever som efter sin skolgång gått vidare och blivit framgångsrika glaskonstnärer. Sedan 2014 finns glasutbildningarna i Pukeberg.

Åkrahäll har under större delen av sin existens varit en skola med en stor bredd på utbildningar. Yrkesutbildningar och yrkesorienterade gymnasieutbildningar har funnits under samma tak som olika typer av studieförberedande utbildningar.
Från början inhyste skolan 2-årig fackskoleutbildningar och 3-åriga gymnasieutbildningar. År 1973 blev Åkrahäll en renodlad gymnasieskola med 3- och 2-åriga utbildningar. Höstterminen 1993 blev samtliga gymnasieutbildningar på skolan 3-åriga i linje med nationellt beslut.
1994-1997 fanns möjligheten att läsa utbildningar på distans enligt Hermodsmodellen. Vuxenutbildningen har under olika skeden varit en del av skolan, sedan 2014 äger en stor del av Nybros vuxenutbildning rum på Åkrahäll.

Skolans första logotyp var också ett konstverk på matsalsväggen: Anna-Carin Boode, elev på glasskolan på tidigt 1970-tal, vann den tävling som utlysts inom skolan för att skapa ett konstverk till Åkrahäll. Det blev alltså ”Människor i rörelse” som vann. Den dåvarande verkstadslinjen tillverkade konstverket, det sattes upp på 1974.

Människor i rörelse

 

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 126 - kategori: 9

Nyheter

  Välkomna!

Vi hälsar alla våra nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår

  Welcome Europe

En grupp elever och lärare var i Manchester i april på utbyte i vårt Erasmus-projekt. Åkrahälls elever har tagit emot gäster från flera europeiska länder och reser nu ut till vänskolor i Europa

  Åkrahälls historia

För femtio år sedan, 1967, började byggandet av Åkrahäll och skolan blev inflyttningsklar till höstterminen 1969

  Evelina från VO

Evelina Widehammar, elev från skolans VO-program, vinner guld i körsång

  Lucia 2016

På Åkrahäll ordnade NA/TE luciatåg 2016. Iår blir det "lastbilslucia"!

 Nyhetsarkiv

Här hittar du all information om: Nyhetsarkiv (kategori).

  Tysklandsutbyte 2017

Våren 2017 har vi ett elevutbyte med vår tyska vänskola i Gross-Gerau, Åkrahälls utbyteselever ser nu fram emot sina tyska vänners besök.

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade

  ÅIF Futsallag briljerar

Åkrahällskolans Futsallag åkte till Nässjö på det småländska höglandet för att försvara skolans färger under onsdagen den 7 december 2016. [...]