Digitalt lyft 2016

Åkrahäll satsar nu stort på informationskompetens. Skolan utvecklar arbetssätt för hur datorer ska användas i undervisningen så att studenterna står väl rustade för framtidens arbetsliv eller fortsatta studier.

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro har under 2016 prioriterat att ge Åkrahäll resurser att utveckla skolans digitala stöd till elever och lärare. Åkrahälls lärare får fortbildning i hur datorn kan användas som ett stöd i undervisningen och bidra till ett ännu bättre lärande.

Alla Åkrahälls gymnasieelever får  låna varsin Surface 3-dator. Eleverna har då alltid tillgång till skolans nätverk via Office 365 och resurser såsom Inläsningstjänst och Nationalencyklopedin. Elever får också bättre möjlighet att spontanplugga eftersom de alltid kommer att ha tillgång till lärarnas information och sina egna dokument genom datorn.

Att alla elever ska få tillgång till en dator har varit ett viktigt mål som skolan nu kommer att infria.

 Mer om digitaliseringen vid Åkrahäll

 

 

Webbredaktör: Birgitta Gustafsson | birgitta.gustafsson@nybro.se | Id: inlägg: 854 - kategori: 40

Om Åkrahäll

  Handlingsplaner

Vi arbetar hela tiden aktivt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Eftersom vi är en målstyrd verksamhet jobbar vi hela tiden med att sätta upp mål för vår verksamhet och utvärdera dessa.

  Åkrahäll idag

Skolområdet Åkrahäll omfattar utbildningar från gymnasienivå och högre i Nybro kommun. Lärande- och kulturnämnden är Åkrahälls politiska styrelse.

  Digitalt lyft 2016

Alla ettor, tvåor och treor lånar en dator för sina studier fr o m hösten 2016

 Mat/matsedel

Här hittar du all information om: Mat/matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

  Portalen och wifi

På skolan finns wifi Nybro-surf för dina privata digitala vekrtyg, EDU-One för din skoldator. Din skole-post med lösen är viktig för inloggning

 Studenten

Här hittar du all information om: Studenten (kategori).