Åkrahäll får bra betyg

Sveriges kommuner och Landsting, SKL,  presenterar varje år  öppna jämförelser mellan landets gymnasieskolor. Nybro har under många år tillhört toppskiktet bland landets gymnasieskolor., 2016 års jämförelser är nu publicerade och vår gymnasieskola (som är organiserad i tre enheter) och våra elever får  nu fortsatt bra betyg och skolans ställning har stärkts.  Eleverna når gymnasieexamen och högskolebehörighet i hög grad, detta gäller alla program även yrkesprogrammen.
SKL mäter ett stort antal variabler och viktar dem mot olika förutsättningar, såsom socioekonomiska.  Vi vill  särskilt framhålla  s. 24, i den sammanfattande rapporten  Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016, där Nybro når en 9:e plats.

I det omfattande  tabellmaterialet ser man att Nybros gymnasieutbildning  ofta placerar sig på grönt, dvs bland de 25 procent som är bäst. På flera variabler placerar sig Nybro bland de tjugo främsta och flera gånger även bland de tio främsta bland 290 kommuner..

Åkrahäll har ett stort antal yrkesprogram. våra lärare där är specialister inom sina yrken och har inte alltid men ofta en pedagogisk examen , vilket däremot  så gott som alla lärare på högskoleförberedande program har.

Som helhet håller Åkrahäll sin ställning som en skola som levererar stabil kvalité över tid, dvs våra elever får goda framtidsutsikter.

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 610 - kategori: 53

Åkrahälls historia

  Åkrahälls historia

För femtio år sedan, 1967, började byggandet av Åkrahäll och skolan blev inflyttningsklar till höstterminen 1969