Åkrahäll idag

Skolområdet Åkrahäll omfattar utbildningar från gymnasienivå och högre i Nybro kommun. Lärande- och kulturnämnden är Åkrahälls politiska styrelse. Kommunfullmäktige i Nybro antog i oktober 2014 en utbildningspolitisk vision som utarbetats av Lärande- och kulturnämnden.

Åkrahälls gymnasieskola har strax över 500 elever och inom Åkrahälls område finns också elever inom Nybro vuxenutbildning, SFI, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildningar. Till Åkrahällområdet hör Tekniska skolan med NTU, Nybro Trätekniska utbildning, Riksglasskolan i Pukeberg och olika fordons- och transportutbildningar.

Åkrahälls gymnasium visar över tid mycket goda resultat, källor: Skolverkets databas Siris och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s Öppna jämförelser.

 Lärande- och kulturnämnden

  LoKs Vision – PDF (404 kB)

 Skolverkets databas Siris

 Öppna jämförelser, SKL

  Programkatalog-202324 – PDF (4 MB)

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 256 - kategori: 40

Om Åkrahäll

  Åkrahäll idag

Skolområdet Åkrahäll omfattar utbildningar från gymnasienivå och högre i Nybro kommun. Lärande- och kulturnämnden är Åkrahälls politiska styrelse.

  Handlingsplaner

Vi arbetar hela tiden aktivt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Eftersom vi är en målstyrd verksamhet jobbar vi hela tiden med att sätta upp mål för vår verksamhet och utvärdera dessa.

  Läsårstider

Lovdagar, studiedagar, nationella prov, extraskrivningar, prövningar

 Mat/matsedel

Här hittar du all information om: Mat/matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

  Portalen och wifi

På skolan finns wifi Nybro-surf för dina privata digitala vekrtyg, EDU-One för din skoldator. Din skole-post med lösen är viktig för inloggning

 Studenten

Här hittar du all information om: Studenten (kategori).