Rektor BF, FT, VO, FT VUX- kontakt

Helén är rektor för gymnasieprogrammen Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet. Helén ansvarar också för Fordon Transport och Vård- och omsorg på vuxenutbildningen.

Helén Fredriksson
Rektor BF, FT, VO
Telefon: 0481-456 01, 070-227 00 54
Epost:  helen.fredriksson@nybro.se

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 365 - kategori: 28

Rektorer - kontakt

  Rektor BF, FT, VO, FT VUX- kontakt

Helén är rektor för gymnasieprogrammen Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet. Helén ansvarar också för Fordon Transport och Vård- och omsorg på vuxenutbildningen.

  Rektor EE, HVF, HVG, NA och TE samt NTU och EE VUX

Susanne är rektor för gymnasieprogrammen: El- och Energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet Finsnickeri (HVF), Hantverksprogrammet Glashantverk (HVG) och Natur- och Teknikprogrammen NA och TE. Susanne ansvarar även för Nybro träutbildning och EE Vuxenutbildning