Hantverksprogrammet – Finsnickeri – Kontakt

Sverker Arnesson,  sverker.arnesson@nybro.se, telefon: 0481-455 88, 072-599 02 91.

Annika Lidberg,  annika.lidberg@nybro.se, telefon: 0481-455 88, 072-599 02 91.

Anders LG Karlsson,  anders.l.karlsson@nybro.se, telefon: 0481-456 03, 073-093 56 03.

Johannes Lymer johannes.lymer@nybro.se, telefon: 0481-455 87 / 072-237 01 00.

Benny Sjögren,  benny.sjogren@nybro.se, telefon: 0481-455 83.

Benjamin Pollmann,  benjamin.pollmann@nybro.se, telefon 0481-457 10, 070-877 10 93.

Emma Gunnarsson,  emma.gunnarsson@nybro.se, telefon 0481-457 11, 070-877 10 47.

Azad Ali,  azad.ali@nybro.se, telefon: 0481-457 08, 070-877 10 94.

Mentorer:

HVF19:
Benjamin Pollmann,  benjamin.pollmann@nybro.se telefon 0481-457 10, 070-877 10 93.

HVFIM19:
Sverker Arnesson,  sverker.arnesson@nybro.se, telefon: 0481-455 88, 072-599 02 91.

HVF20:
Sverker Arnesson,  sverker.arnesson@nybro.se, telefon: 0481-455 88, 072-599 02 91.

HVFIM20:
Azad Ali,  azad.ali@nybro.se, telefon: 0481-457 08, 070-877 10 94.
Emma Gunnarsson,  emma.gunnarsson@nybro.se, telefon 0481-457 11, 070-877 10 47.

Klassföreståndare, Vux Finsnickeri:

Johannes Lymer,  johannes.lymer@nybro.se, telefon: 0481-455 87 / 072-237 01 00.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Hantverksprogrammet – Finsnickeri – Kontakt

Webbredaktör: Sverker Arnesson | sverker.arnesson@nybro.se | Id: inlägg: 348 - kategori: 25

NTU -Nybro Träutbildning - kontakt

  Områdeschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI, särskild vuxenutbildning

  Rektor EE, HVF, HVG, NA och TE samt NTU och EE VUX

Susanne är rektor för gymnasieprogrammen: El- och Energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet Finsnickeri (HVF), Hantverksprogrammet Glashantverk (HVG) och Natur- och Teknikprogrammen NA och TE. Susanne ansvarar även för Nybro träutbildning och EE Vuxenutbildning