Skolledning - kontakt

  Rektor BF, FT, VO, FT VUX- kontakt

Helén är rektor för gymnasieprogrammen Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet. Helén ansvarar också för Fordon Transport och Vård- och omsorg på vuxenutbildningen.

  Verksamhetschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI och Lärvux.

  Rektor EE, HVF, HVG, NA och TE samt NTU och EE VUX

Susanne är rektor för gymnasieprogrammen: El- och Energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet Finsnickeri (HVF), Hantverksprogrammet Glashantverk (HVG) och Natur- och Teknikprogrammen NA och TE. Susanne ansvarar även för Nybro träutbildning och EE Vuxenutbildning

  Rektor - Kontakt HVG

Urban är tf rektor för Hantverksprogrammet Glashantverk. Urban Lindahl TF rektor Hantverksprogrammet Glashantverk. Telefon: 0481-452 84, Epost: urban.lindahl@nybro.se

  Rektor - Kontakt

Anders är rektor för gymnasieprogrammen Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Individuella programmen.

Id: kategori: 68