Skolledning - kontakt

  Områdeschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI, särskild vuxenutbildning

  Rektor FT, FT VUX, IM, UF- kontakt

Helén är rektor för gymnasieprogrammen Fordon- Transport och Individuella programmen samt verksamheten Ung Företagsamhet. Helén ansvarar också för Fordon - Transport på vuxenutbildningen

  Rektor EK, HA, HVG, HU, SA och VO - Kontakt

Ewa är rektor för gymnasieprogrammen Ekonomi, Handel och administration, Humanistiska, Samhälle samt Vård- och omsorgsprogrammet och Riksglasskolans hantverksprogram Ewa Blom [...]

Id: kategori: 68