Vård- och omsorgsprogrammet – Kontakt

Marie Carlsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar
e-post:  marie.b.carlsson@nybro.se
telefon: 0481-455 92

Mentorer:

VO21
Susanne Einarsson,  Susanne.Einarsson@nybro.se
Mikael Hildingsson,  Mikael.Hildingsson@nybro.se
VO20
Gunilla Torstensson,  Gunilla.Torstensson@nybro.se
VO19
Marie Carlsson,  Marie.B.Carlsson@nybro.se

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vård- och omsorgsprogrammet – Kontakt

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 355 - kategori: 110

Lärare - kontakt

  Ekonomiprogrammet - Kontakt

Joanna Johansson, samordnare för ekonomiprogrammet e-post: joanna.johansson@nybro.se Telefon: 0481-455 77 Mentorer: EK21: Joanna Johansson, Joanna.Johansson@nybro.se. Johan Gustafsson, Johan.Gustafsson@nybro.se. EK20: Henric [...]

  El- och energiprogrammet - Kontakt

Samordnare för El- och energiprogrammet: Mattias Täck e-post: Mattias.Tack@nybro.se. Telefon: 0702636944. Mentorer: EE21: Niklas Wannberg, Niklas.Wannberg@nybro.se. Jessica Kihlström, Jessica.Kihlstrom@nybro.se. EE20: [...]

  Fordons- och transportprogrammet - Kontakt

Peter Dahlström är samordnare på programmet peter.dahlstrom@nybro.se, telefon: 0481-456 89 Mentorer: FT21 Anders Blomberg, Anders.Blomberg@nybro.se Peter Dahlström, Peter.Dahlstrom@nybro.se FT20 Pia [...]

  Handels- och administrationsprogrammet - Kontakt

Programsamordnare: Samordnare för handels- och administrationsprogrammet är Johan Gustafsson, telefon: 0481-455 80, e-post johan.gustafsson@nybro.se Klassföreståndare: HA19: Madeleine Karlsson, Madeleine.A.Karlsson@nybro.se

  Hantverksprogrammet - Finsnickeri - Kontakt

Sverker Arnesson, sverker.arnesson@nybro.se, telefon: 0481-455 88, 072-599 02 91. Anders LG Karlsson, anders.l.karlsson@nybro.se, telefon: 0481-456 03, 073-093 56 03. Johannes [...]

  Naturvetenskapsprogrammet - kontakt

Samordnare: Eva Aronsson e-post: eva.aronsson@nybro.se, telefon 0481-455 68 Mentorer: NA21 Lars Bergkvist, Lars.Bergkvist@nybro.se Eva Aronsson, Eva.Aronsson@nybro.se Ulrika Johansson, Ulrika.j.Johansson@nybro.se NA20 [...]

  Samhällsvetenskapsprogrammet - Kontakt

Samordnare: Anita Lindgren, e-post: anita.lindgren@nybro.se, telefon 0481-455 75 Mentorer: SA21: Eike Wolter e-post: eike.wolter@nybro.se Anja Hoffmann e-post: anja.hoffmann@nybro.se SA20: Thomas [...]

  Teknikprogrammet - Kontakt

Samordnare för Teknikprogrammet: Eva Aronsson e-post: eva.aronsson@nybro.se, telefon 0481-455 68 Klassföreståndare: TE21 Lars Bergkvist, Lars.Bergkvist@nybro.se Eva Aronsson, Eva.Aronsson@nybro.se Ulrika Johansson, [...]

  Vård- och omsorgsprogrammet - Kontakt

Marie Carlsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar e-post: marie.b.carlsson@nybro.se telefon: 0481-455 92 Mentorer: VO21 [...]