Speciallärare och matematikutvecklare – Kontakt

Gunnel arbetar som matematiklärare och som speciallärare i matematik på Åkrahälls nationella gymnasieprogram. Hon arbetar också med matematikutveckling i kommunen.

Gunnel Hübinette
Speciallärare
Tel: 0481-45553
E-post:  Gunnel.Hubinette@nybro.se

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 198 - kategori: 110

Lärare - kontakt

  Ekonomiprogrammet - Kontakt

Joanna Johansson, samordnare för ekonomiprogrammet e-post: joanna.johansson@nybro.se Telefon: 0481-455 77 Mentorer: EK18: Joanna Johansson, joanna.johansson@nybro.se. EK19: Martin Olsson, martin.olsson@nybro.se Björn [...]

  El- och energiprogrammet - Kontakt

Samordnare för El- och energiprogrammet: Torbjörn Johansson e-post: torbjorn.johansson@nybro.se Telefon: 0481-455 71 Mentorer: EE18DAT: Marcus Cedmert, marcus.cedmert@nybro.se. EE18ELT: Anders Karlsson, [...]

  Fordons- och transportprogrammet - Kontakt

Peter Dahlström är samordnare på programmet peter.dahlstrom@nybro.se, telefon: 0481-456 89 Mentorer: FT18: Pia Carlsson, pia.carlsson@nybro.se. Tommy Axelsson, tommy.axelsson@nybro.se. FT19: Anders [...]

  Hantverksprogrammet - glashantverk - Kontakt

Åke Chytraeus ake.chytraeus@nybro.se Telefon: 0481-456 63 eller 456 64 Mentorer: HVG18: Dennis Westerholm, dennis.westerholm@nybro.se. Tove Hjortlund-Nielsen, tove.hjortlund-nielsen@nybro.se.

  Naturvetenskapsprogrammet - kontakt

Samordnare: Eva Aronsson e-post: eva.aronsson@nybro.se, telefon 0481-455 68 Mentorer: NA18: Lars Bergkvist, e-post lars.bergkvist@nybro.se Eva Aronsson, epost eva.aronsson@nybro.se NA19: Amila [...]

  Samhällsvetenskapsprogrammet - Kontakt

Samordnare: Anita Lindgren, e-post: anita.lindgren@nybro.se, telefon 0481-455 75 Mentorer: SA18: Eike Wolter e-post: eike.wolter@nybro.se Anja Hoffmann e-post: anja.hoffmann@nybro.se SA19: Anita [...]

  Teknikprogrammet - Kontakt

Samordnare för Teknikprogrammet: Eva Aronsson e-post: eva.aronsson@nybro.se, telefon 0481-455 68 Klassföreståndare: TE 18: Ulrika Johansson, ulrika.j.johansson@nybro.se Christer Johansson, christer.johansson@nybro.se. TE19: [...]

  Vård- och omsorgsprogrammet - Kontakt

Marie Carlsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar e-post: marie.b.carlsson@nybro.se telefon: 0481-455 92 Klassföreståndare: VO18: [...]