Ungdomscoach och ansvarig KAA-handläggare – Kontakt

Anna Bramming är ungdomscoach och ansvarig KAA-handläggare. KAA står för kommunalt aktivitetsansvar.

Anna arbetar med att identifiera, motivera och följa upp de ungdomar i åldersgruppen 16-20 år, inom Nybro kommun, som varken arbetar eller studerar.

Anna Bramming
Ungdomscoach och ansvarig KAA-handläggare
Telefon: 0481-45586, sms: 072-599 02 30
E-post:   anna.bramming@nybro.se

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ungdomscoach och ansvarig KAA-handläggare – Kontakt

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 1502 - kategori: 67

Elevhälsan - kontakt

  Kurator - Kontakt

Hos kurator Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska - Kontakt

Ann-Sofie Bäckström arbetar som skolsköterska på Åkrahälls gymnasium och tillhör skolans elevhälsa.

  Studie- och yrkesvägledare - Kontakt

Har du frågor som berör skolans yrkes- eller högskoleförberedande program så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Anna Adolfsson eller Martina Winst, som är kopplade till dessa program.