Studie- och yrkesvägledare – Kontakt

Har du frågor kan du kontakta Martina. Martina tillhör även skolans Elevhälsa. För vägledningssamtal bokar du tid via mail.

Martina Winst,  studie- och yrkesvägledare (syv)
Telefon: 0481-45 558.
E-post:   martina.winst@nybro.se

 

Webbredaktör: Martina Holmsten | martina.holmsten@nybro.se | Id: inlägg: 193 - kategori: 67

Elevhälsan - kontakt

  Kurator - Kontakt

Hos kurator Anna Bramming och Anna Wadsten kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och till viss del ekonomiska frågor.

  Skolsköterska - Kontakt

Ann-Sofie Bäckström arbetar som skolsköterska på Åkrahälls gymnasium och tillhör skolans elevhälsa.

  Studie- och yrkesvägledare - Kontakt

Har du frågor som berör skolans yrkes- eller högskoleförberedande program så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Martina Winst, som är kopplad till dessa program.