Administration – kontakt

Välkommen till gymnasieskolan

På Åkrahäll finner du gymnasiets expedition: 

 • Ulrika Magnusson, administratör: Ulrika svarar på frågor om gymnasieskolan, administration,  elevregistrering, betyg, CSN, busskort och inackorderingsbidrag.
  Telefon: 0481-454 49
  E-post:  ulrika.magnusson@nybro.se
 • Adonis Al-Zapin, ekonom
  Adonis hjälper till med frågor kring ekonomi och äldre betygskopior.
  Telefon: 0481-455 59
  E-post:  adonis.al-zapin@nybro.se
 • Per Olausson, vaktmästare för hela skolan
  Telefon: 0481-455 70, 070-567 80 44
  E-post:  per.olausson@nybro.se
 • Martin Persson, kommunikatör
  Martin ansvarar för hemsidan, sociala medier, tryckt material och marknadsföringen för Åkrahäll.
  Telefon: 0481-452 93.
  E-post:  martin.a.persson@nybro.se

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 384 - kategori: 66

Administrativ personal - kontakt

  Planerare Åkrahäll - Kontakt

Ellen planerar schemat för skolans elever och lärare. Hon administrerar även valen som eleverna gör under sin tid på Åkrahäll. [...]