Åkrahällskolan - kontakt

  Verksamhetschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI och Lärvux.

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

Id: kategori: 22