Åkrahällskolan - kontakt

  Områdeschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI, särskild vuxenutbildning

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

  Ungdomscoach

Hoger Dodkanlou är ungdomscoach och ansvarig KAA-handläggare. KAA står för kommunalt aktivitetsansvar. Hoger arbetar med att identifiera, motivera och följa [...]

Id: kategori: 22