Åkrahällskolan - kontakt

  Områdeschef - Kontakt

Gunilla är områdeschef för Åkrahällområdet, som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI, särskild vuxenutbildning

  Elevrådet- kontakt

Elevrådet består av en styrelse och en församling med medlemmar från olika klasser och program. Du når elevrådet genom: E-post: [...]

Id: kategori: 22