Vård- och omsorgsprogrammet studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen  600 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 poäng
Engelska 5 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Naturkunskap 1a:1 50 poäng
Historia 1a:1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1 50 poäng

 Programgemensamma ämnen  1100 poäng

Vård- och omsorgs arbete 1 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Medicin 1 150 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a:2 50 poäng

Programfördjupningar 500 poäng – eleven väljer

Sjukvård

Medicin 2 100 poäng
Akutsjukvård 200 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng

Omsorg

Socialpedagogik 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalité  200 poäng

Individuellt val  200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vård- och omsorgsprogrammet studieplan

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 282 - kategori: 51

Vård- och omsorgsprogrammet - VO

  Om Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri.

  Arbetsplatsförlagt lärande på VO

Det ingår sjutton veckor av arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll. Delegationsordning APLVO - PDF (215 KB) Försäkring [...]

  Ett säkert val

Det svårt att välja yrke, det finns mycket att välja på och förändringar på arbetsmarknaden går snabbt. Vårdyrken kommer alltid [...]

  Evelina från VO

Evelina Widehammar, elev från skolans VO-program, vinner guld i körsång

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade