Om Vård- och omsorgsprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet (tillämpas från 1 juli 2021).

Från och med läsåret 21/22 förändras Vård-och omsorgsprogrammet med flera nya ämnen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som socialstyrelsen föreslagit.

Efter utbildningen kan du arbeta på sjukhus, hälsocentral, hemsjukvård, särskilt boende, gruppbostad, hemtjänst eller som personlig assistent.

Inom programmet finns möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Förtur till sommarjobb: När du klarat andra året får du förtur till sommarjobb inom omsorgen i Nybro.

Jobbgaranti: Nybro kommun har jobbgaranti för de som går ut programmet på Åkrahäll med fullgoda betyg.

Du lär dig:

  • att bemöta, kommunicera och samarbeta med människor som är i behov av stöd och hjälp på ett yrkesmässigt sätt
  • att utföra olika praktiska arbetsuppgifter såsom vård- och omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och att kunna hantera medicinteknisk apparatur
  • om hur viktig livsstilen är för hälsan
  • att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård och omsorg genom att delta i studiebesök, studieresor och föreläsningar inom olika verksamheter.

Det ingår 18 veckor av arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll.

Ett säkert val:

Det svårt att välja yrke, det finns mycket att välja på och förändringar på arbetsmarknaden går snabbt. Vårdyrken kommer alltid att finnas och dessutom är det en väldigt stor arbetsmarknad över hela världen. På Vård- och omsorgprogrammet får du redan under din utbildning bred kontakt med yrkeslivet och du kan välja att under din studietid läsa in högskolebehörighet. Och om du väljer att jobba i vården i Nybro så erbjuds du arbete direkt efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som:

  • vill arbeta med människor inom sjukvård- eller olika omsorgsverksamheter
  • är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen – 600 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Idrott och hälsa 1 – 100 poäng
Naturkunskap 1a:1 – 50 poäng
Historia 1a:1 – 50 poäng
Religionskunskap 1 – 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1 – 50 poäng

Programgemensamma ämnen – 1400 poäng

Anatomi och fysiologi 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 50 poäng
Omvårdnad 1 – 100 poäng
Omvårdnad 2 – 100 poäng
Social omsorg 1 – 100 poäng
Social omsorg 2 – 100 poäng
Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Hälso och sjukvård 1 – 100 poäng
Hälso och sjukvård 2 – 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykiatri 2 – 100 poäng
Samhällskunskap 1a2 – 50 poäng
Svenska 2 – 100 poäng

Programfördjupningar 200 poäng – eleven väljer

Vårdpedagogik – 100 poäng
Vård och omsorgsspecialisering – 100 poäng

Individuellt val  200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Vård- och omsorgsprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 281 - kategori: 51

Vård- och omsorgsprogrammet - VO

  Om Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri.

  VO19-elever hjälper pensionärer

Sedan tre år tillbaka åker elever från Vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll till Jutegården för att hjälpa äldre personer med [...]

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade

  Vård- och omsorgsprogrammet - Kontakt

Marie Carlsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar e-post: marie.b.carlsson@nybro.se telefon: 0481-455 92     [...]