Om Vård- och omsorgsprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet

På Vård- och omsorgsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg, samt får kunskap om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du har APL (arbetsplatsförlagt lärande) med handledning på olika arbetsplatser varje läsår. Under dina tre läsår kommer du att få ta del av många intressanta studiebesök, föreläsare från olika verksamheter och APL erbjuds under 18 veckor inom olika verksamheter.

Nybro kommun har i januari 2022 tagit beslut att nyanställd personal och elever ska vara vaccinerade mot covid-19.

Efter utbildningen är du garanterad en anställning i Nybro kommun under förutsättning att du klarat alla kurser, APL och har körkort.

Som elev kan du få ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kronor till ditt körkort.

Du lär dig
• att bemöta och kommunicera på ett yrkesmässigt sätt med människor som är i behov av stöd och hjälp
• att utföra praktiska arbetsuppgifter som omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och att kunna utföra medicintekniska arbetsuppgifter
• att förstå hur din hälsa påverkas av din livsstil
• att utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar

• att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård och omsorg
• att utveckla din samarbetsförmåga för att kunna ge korrekt information till patienter och omsorgstagare.

Vidare studier
Efter examen är du behörig till yrkeshögskolan. Du har, om du vill, möjlighet att även läsa kurser som ger behörighet till universitet och högskola, exempelvis sjuksköterska, förskollärare, socionom eller polis. Antingen väljer du att läsa kurserna under din gymnasietid eller efter din examen, via vuxenutbildningen.

VO passar dig som
• vill arbeta med människor inom sjukvård eller omsorgsverksamheter
• är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård
• anser att människor har lika värde
• tycker om att arbeta nära människor
• vill vidareutbilda dig till exempelvis sjuksköterska, polis, socionom (kräver tillval av matematik 2, svenska 3 och engelska 6).

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen – 600 poäng

Engelska 5 100
Historia 1a:1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a:1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a:1 50
* Svenska 1 eller svenska som andraspråk 100

Programgemensamma ämnen – 1400 poäng

Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykologi 1 50
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 100

Programfördjupningar 200 poän

Vårdpedagogik och handledning 100
Vård och omsorg – specialisering 100

Individuellt val  200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Vård- och omsorgsprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 281 - kategori: 51

Vård- och omsorgsprogrammet - VO

  Om Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri.

  VO19-elever hjälper pensionärer

Sedan tre år tillbaka åker elever från Vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll till Jutegården för att hjälpa äldre personer med [...]

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade

  Vård- och omsorgsprogrammet - Kontakt

Susanne Einarsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar e-post: Susanne.Einarsson@nybro.se Mentorer: VO21 Susanne Einarsson, Susanne.Einarsson@nybro.se [...]