Om Vård- och omsorgsprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri. Varje läsår får du praktiska
färdigheter under handledning på olika arbetsplatser inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, sjukhus eller hälsocentral.

Förtur till sommarjobb: När du klarat andra året får du förtur till sommarjobb inom omsorgen i Nybro.

Jobbgaranti: Nybro kommun har jobbgaranti för de som går ut programmet på Åkrahäll med fullgoda betyg.

Efter utbildningen kan du till exempel börja arbeta som undersköterska inom sjukvården, personlig assistent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning eller som omsorgsassistent inom äldreomsorgen. Du är också behörig för studier vid yrkeshögskola.

Genom individuella val har du möjlighet att få en bredare behörighet för högskolestudier till bland annat brandman, sjuksköterska, polis, socionom, lärare, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Du lär dig:

  • att bemöta, kommunicera och samarbeta med människor som är i behov av stöd och hjälp på ett yrkesmässigt sätt
  • att utföra olika praktiska arbetsuppgifter såsom vård- och omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och att kunna hantera medicinteknisk apparatur
  • om hur viktig livsstilen är för hälsan
  • att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård och omsorg genom att delta i studiebesök, studieresor och föreläsningar inom olika verksamheter.

Fördjupning

På vård- och omsorgsprogrammet finns inga nationella inriktningar men du väljer att fördjupa dina kunskaper inom antingen sjukvård eller omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som:

  • vill arbeta med människor inom sjukvård- eller olika omsorgsverksamheter
  • är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Vård- och omsorgsprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 281 - kategori: 51

Vård- och omsorgsprogrammet - VO

  Om Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri.

  Arbetsplatsförlagt lärande på VO

Det ingår sjutton veckor av arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll. Delegationsordning APLVO - PDF (215 KB) Försäkring [...]

  Ett säkert val

Det svårt att välja yrke, det finns mycket att välja på och förändringar på arbetsmarknaden går snabbt. Vårdyrken kommer alltid [...]

  Evelina från VO

Evelina Widehammar, elev från skolans VO-program, vinner guld i körsång

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade