Om Vård- och omsorgsprogrammet

 Skolverket: Examensmål för programmet

VIKTIGT! 

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021.

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng.

Mer information kommer. Har du frågor? Kontakta gärna Marie Carlsson, lärare och samordnare för VO, på marie.b.carlsson@nybro.se eller telefon: 0481-455 92.

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri. Varje läsår får du praktiska
färdigheter under handledning på olika arbetsplatser inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, sjukhus eller hälsocentral.

Förtur till sommarjobb: När du klarat andra året får du förtur till sommarjobb inom omsorgen i Nybro.

Jobbgaranti: Nybro kommun har jobbgaranti för de som går ut programmet på Åkrahäll med fullgoda betyg.

Efter utbildningen kan du till exempel börja arbeta som undersköterska inom sjukvården, personlig assistent inom omsorg för personer med funktionsnedsättning eller som omsorgsassistent inom äldreomsorgen. Du är också behörig för studier vid yrkeshögskola.

Genom individuella val har du möjlighet att få en bredare behörighet för högskolestudier till bland annat brandman, sjuksköterska, polis, socionom, lärare, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Du lär dig:

  • att bemöta, kommunicera och samarbeta med människor som är i behov av stöd och hjälp på ett yrkesmässigt sätt
  • att utföra olika praktiska arbetsuppgifter såsom vård- och omsorgsuppgifter, sjukvårdsuppgifter, hushållssysslor och att kunna hantera medicinteknisk apparatur
  • om hur viktig livsstilen är för hälsan
  • att diskutera och ta ställning i yrkesetiska frågor inom vård och omsorg genom att delta i studiebesök, studieresor och föreläsningar inom olika verksamheter.

Det ingår 18 veckor av arbetsplatsförlagt lärande på vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll.

Ett säkert val:

Det svårt att välja yrke, det finns mycket att välja på och förändringar på arbetsmarknaden går snabbt. Vårdyrken kommer alltid att finnas och dessutom är det en väldigt stor arbetsmarknad över hela världen. På Vård- och omsorgprogrammet får du redan under din utbildning bred kontakt med yrkeslivet och du kan välja att under din studietid läsa in högskolebehörighet. Och om du väljer att jobba i vården i Nybro så erbjuds du arbete direkt efter avslutade studier.

Fördjupning

På vård- och omsorgsprogrammet finns inga nationella inriktningar men du väljer att fördjupa dina kunskaper inom antingen sjukvård eller omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som:

  • vill arbeta med människor inom sjukvård- eller olika omsorgsverksamheter
  • är intresserad av hälsa, livsstil och friskvård

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen – 600 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 poäng
Engelska 5 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Naturkunskap 1a:1 50 poäng
Historia 1a:1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1 50 poäng

Programgemensamma ämnen – 1100 poäng

Vård- och omsorgs arbete 1 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Medicin 1 150 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a:2 50 poäng

Programfördjupningar 500 poäng – eleven väljer

Sjukvård

Medicin 2 100 poäng
Akutsjukvård 200 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng

Omsorg

Hemsjukvård 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalité  200 poäng

Individuellt val  200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

 

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om Vård- och omsorgsprogrammet

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 281 - kategori: 51

Vård- och omsorgsprogrammet - VO

  Om Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet får du en unik chans till både praktiska och teoretiska studier inom vårdområdet. Du få teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, medicin, hälsa, psykologi och psykiatri.

  VO19-elever hjälper pensionärer

Sedan tre år tillbaka åker elever från Vård- och omsorgsprogrammet på Åkrahäll till Jutegården för att hjälpa äldre personer med [...]

  Vård- och omsorgscollege

VO-college i Kalmar län garanterar god kvalité i vårdutbildningar. Åkrahälls utbildningar är nu certifierade

  Vård- och omsorgsprogrammet - Kontakt

Marie Carlsson, lärare och samordnare för vård- och omsorgsutbildningar inom gymnasium och vuxenutbildningar e-post: marie.b.carlsson@nybro.se telefon: 0481-455 92 Klassföreståndare: VO18: [...]