Om naturvetenskapsprogrammet

Skolverket:  Examensmål för programmet

Detta är ett program för dig som vill ha en bred allmänbildning med tonvikt på kemi, biologi, fysik och matematik. Programmet ger dig också kunskaper inom moderna språk och historia. Du kan söka till många olika utbildningar efter gymnasiet.

På naturvetenskapsprogrammet lär du dig ett vetenskapligt förhållningssätt, du tränar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Genom att studera livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer lär du dig hur allting i naturen hänger ihop. Vi arbetar med laborationer, gör exkursioner och åker på intressanta studiebesök. Du tränas i att kunna sovra, bearbeta och tolka data och information och du utvecklar din analytiska förmåga

Två inriktningar

naturvetenskap

innebär fördjupade studier inom kemi, biologi, fysik och matematik.

naturvetenskap och samhälle

ger dig förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra och visar på naturvetenskapens roll i samhället

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som:

  • vill lära dig att kritiskt granska och analysera
  • är nyfiken på livet omkring dig
  • vill läsa vidare på högskola eller universitet
  • vill studera vidare och arbeta inom det naturvetenskapliga
    området exempelvis som forskare, läkare, lärare, civilingenjör, farmaceut, geolog

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Om naturvetenskapsprogrammet

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 260 - kategori: 45

Naturvetenskapsprogrammet - NA

  Om naturvetenskapsprogrammet

Detta är ett program för dig som vill ha en bred allmänbildning med tonvikt på kemi, biologi, fysik och matematik. Programmet ger dig också kunskaper inom moderna språk och historia. Du kan söka till många olika utbildningar efter gymnasiet.