Nyanlända – information

När en nyanländ ska börja skolan sker det efter följande plan

  1.  Kontakt
  2.  Inskrivning och pedagogiskt samtal
  3.  Introduktionsperiod med kartläggning
  4.  Utvecklingssamtal
  5.  Nivåplacering samt ökad ”studiegång”
  6. Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin

 

 Hitta Åkrahäll, karta, introduktionsprogrammet ligger i bottenvåningen.

 Läsårstider och schema

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 651 - kategori: 45

Naturvetenskapsprogrammet - NA

  Om naturvetenskapsprogrammet

Detta är ett program för dig som vill ha en bred allmänbildning med tonvikt på kemi, biologi, fysik och matematik. Programmet ger dig också kunskaper inom moderna språk och historia. Du kan söka till många olika utbildningar efter gymnasiet.