Fisk- och grönsaksodling del 1- Naturvetenskaplig specialisering 2018/2019

I kursen naturvetenskaplig specialisering arbetar vi med fisk- och grönsaksodling!

Mer än hälften av all fisk som konsumeras globalt är odlad fisk och denna andel ser ut att fortsätta växa i framtiden. Många fiskodlingar är konstruerade på ett sådant sätt att de har en stor negativ miljöpåverkan, genom utsläpp av näringsämnen samt stor vattenförbrukning. Det finns metoder för att minska denna negativa miljöpåverkan genom att kombinera fiskodling med grönsaksodling; så kallad akvaponik och det vill vi lära oss mer om.

I kursen naturvetenskaplig specialisering konstruerar vi flera akvaponiksystem för att kunna göra kontrollerade experiment och lära oss mer om djurens och växternas ämnesomsättning, vattenkemi, olika analysmetoder, hur man planerar och genomför naturvetenskapliga undersökningar och mycket mer.

Eleverna har byggt tre identiska uppställningar där fiskar lever i en behållare och där vattnet sedan faller ner till en behållare som innehåller en pump. Denna pumpar upp vattnet till ”biofiltret”, där växterna kommer att doppa ner sina rötter för att suga upp näringsämnena. Vattnet faller sedan tillbaka till fiskarna.

Läs även om projektets utveckling på:

 fisk- och grönsaksodling del 2- Naturvetenskaplig specialisering 2018/2019

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 1461 - kategori: 45

Naturvetenskapsprogrammet - NA

  Om naturvetenskapsprogrammet

Detta är ett program för dig som vill ha en bred allmänbildning med tonvikt på kemi, biologi, fysik och matematik. Programmet ger dig också kunskaper inom moderna språk och historia. Du kan söka till många olika utbildningar efter gymnasiet.