Nyanlända – information

När en nyanländ ska börja skolan sker det efter följande plan

  1.  Kontakt
  2.  Inskrivning och pedagogiskt samtal
  3.  Introduktionsperiod med kartläggning
  4.  Utvecklingssamtal
  5.  Nivåplacering samt ökad ”studiegång”
  6. Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin

 

 Hitta Åkrahäll, karta, introduktionsprogrammet ligger i bottenvåningen.

 Läsårstider och schema

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 651 - kategori: 52

Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Simonsson e-post: ketty.simonsson@nybro.se Klassföreståndare: IM17: Ketty Simonsson, e-post: ketty.simonsson@nybro.se Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Angelika [...]

  Språkhjälp

Språkträning på nätet, En samling hemsidor för språkträning.