Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan

Kontaktperson Miran Dadiar,  miran.dadiar@nybro.se telefon 0731 46 74 82.

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 675 - kategori: 52

Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Klassföreståndare: IM21: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även information till [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Miran [...]

  Lana berättar om IM

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fyra olika introduktionsprogram - programinriktat [...]