Introduktionsperiod -Utvecklingssamtal- studieplan

Introduktionsperioden pågår fyra veckor

Under den tiden läser eleven endast på språkintroduktion-svenska. En kartläggning av elevens kunskaper görs under den här perioden. Utvecklingssamtal och uppföljning äger rum under sista veckan av introduktionsperioden. En studieplan upprättas och revideras i samråd mellan studie- och yrkesvägledaren och eleven/vårdnadshavare/god man. Eleven placeras i rätt grupp för sin nivå, sina kunskaper, samt eventuellt börjar läsa fler ämnen på grundläggande nivå.

En uppföljning av elevens studieplan görs vid behov.

 Skolverket om studieplan

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 656 - kategori: 52

Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Klassföreståndare: IM21: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även information till [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Miran [...]

  Lana berättar om IM

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fyra olika introduktionsprogram - programinriktat [...]