Inskrivning och pedagogiskt samtal

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan. Under dessa veckor genomför vi kartläggningar och tester för att sedan kunna placera ut eleven i rätt undervisningsgrupp.
Inskrivningssamtal sker på skolan inom fyra veckor från anmälan. Studie- och yrkesvägledaren, pedagog och vid behov tolk är med vid samtalet. Information ges om introduktionsperioden, kartläggning, skolhälsovård, busskort, skolmat och modersmålsundervisning.En kortare, initierad kartläggning görs av elevens studiebakgrund, intressen och mål med studier. Samtalet tar cirka 30 minuter.

Ett startdatum sätts för elevens skolgång.

Har du frågor om detta kontakta Miran Dadiar,
  miran.dadiar@nybro.se

 

Att tänka på inför inskrivningen:

  • meddela om ni behöver tolk
  • ta med nödvändiga dokument, såsom tidigare betyg, identitetshandlingar, lärkarintyg vid allergier eller sjukdom samt kontaktuppgifter till elevens vårdnadshavare.
  •  meddela om du kommer eller om  du inte kommer
  • fundera på vad du vill med dina studier

Blanketter

 

 Hitta till Åkrahäll, karta

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 655 - kategori: 52

Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Klassföreståndare: IM20: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även information till [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Miran [...]

  Lana berättar om IM

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fyra olika introduktionsprogram - programinriktat [...]