Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Simonsson, ketty.simonsson@nybro.se. Klassföreståndare: IM19: Ketty Simonsson, ketty.simonsson@nybro.se. Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även information till [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Hanna [...]

  Språkhjälp

Språkträning på nätet, En samling hemsidor för språkträning.

Id: kategori: 52